Nastavno na informacije koje su prezentirane na posljednjoj Gradskoj skupštini Grada Zagreba, a koje se tiču poslovanja i rada KK Cibona tijekom prethodnih godina, novo vodstvo Kluba želi javno istaknuti kako je odlučno u nastavku uvođenja drugačijeg i potpuno transparentnog načina funkcioniranja te dvosmjerne komunikacije sa svim relevantnim subjektima. KK Cibona pod novim vodstvom u potpunosti je na dispoziciji te će otvoreno surađivati sa svim nadležnim gradskim i nacionalnim subjektima koje smatra punopravnim partnerima.

Nova Uprava KK Cibona u cilju dobivanja cjelokupnog uvida u stanje u kojem se nalazi Klub pokrenula je financijsku reviziju, i to već u prvim tjednima dolaska na dužnost. U međuvremenu pokrenuta je i druga, sveobuhvatna revizija cjelokupnog poslovanja. Transparentnost, kao vodilja aktualnog vodstva Kluba, bit će vidljiva već u prvim koracima. Tako će rezultati prethodno navedenih revizija biti javno prezentirani čim se navedeni procesi dovrše, a o njima će biti obaviješteni i predstavnici Grada Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević te svi članovi Kluba.

Sukladno aktivnosti interne kontrole koje je provela nova Uprava, a tiču se poslovnih aktivnosti u prethodnim godinama, i ovim putem možemo potvrditi navode gradonačelnika Tomaševića. Utvrđeno je kako su pronađene nepravilnosti u pravdanju sredstava, a o čemu će novo vodstvo Kluba obavijestiti sve nadležne institucije. U cilju realizacije vizije potpuno transparentnog poslovanja, koje aktualno vodstvo stavlja kao inicijalni preduvjet rada, u skladu s rezultatima revizije javnosti će biti prezentiran sveobuhvatan program restrukturiranja i razvoja KK Cibona.

Ovim putem novo vodstvo Kluba cjelokupnoj javnosti i svim zainteresiranim stranama želi poslati poruku kako svi prethodno spomenuti procesi zahtijevaju određeno vrijeme i međusobno povjerenje. Ništa od navedenog, a radi se o sveobuhvatnim procesima, nije moguće provesti preko noći.

U cilju zaštite imena, vrijednosti brenda i u konačnici očuvanja postojanja KK Cibona ovim putem želimo poslati poziv svih zainteresiranim stranama na strpljenje te ujedinjenje u podizanju kluba na višu razinu. KK Cibona suočena je s brojnim izazovima od financijske, poslovne do sportske prirode i samo zajedno te konstruktivnom suradnjom, transparentnošću i međusobnim povjerenjem moguće je stvoriti preduvjete za novi uspjeh našeg voljenog Kluba.

#HejaHejaCibosi