Košarkaški klub Cibona (dalje u tekstu “KK Cibona“) brine o obradi Vaših osobnih podataka i privatnosti te u skladu s time poduzima sve potrebne mjere, kako organizacijske tako i tehničke, da bi Vaši osobni podatci i privatnost ostali zaštićeni.

Opća obavijest o obradi osobnih podataka sadrži informacije o kategorijama ispitanika te kategorijama i vrstama osobnih podataka koje se obrađuju, informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade, informacije o trećim stranama koje su primatelji osobnih podataka, informacije o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje, periode čuvanja osobnih podataka, informacije o načinima i mjerama zaštite, informacije o Vašim pravima te načinu kako ih ostvariti, kao i sve ostale bitne informacije koje su određene primjenjivim propisima.

Opća obavijest o obradi osobnih podataka u primjeni je od 25. svibnja 2018. godine, no promjenjiva je u skladu s primjenjivim propisima te najboljom važećom praskom.

Poveznica na dokument: Obavijest o obradi osobnih podataka.

Košarkaški klub Cibona

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Kontakt: privatnost@cibona.com
Košarkaški centar Dražen Petrović
Savska 30
10000 Zagreb