Na nastavljenoj sjednici ABA lige j.t.d. koja je održana 23. srpnja odlučeno je kako će se početak sezone 2020./2021. odgoditi za 3. listopada.

Usvojene su ključne točke na kojima će ABA COVID-19 protokol biti razvijen u najkraćem mogućem roku i on će obuhvatiti segmente organizacije natjecanja i osigurati maksimalnu sigurnost svih uključenih strana.

Klubovi ABA lige su odlučili formirati skupinu koju će činiti eminentni liječnici koji će aktivno sudjelovati u pripremi sezone 2020/21., a koja podrazumijeva i aktivnu suradnju sa svim relevantnim državnim zdravstvenim institucijama. Usto je ABA liga analizirala nekoliko scenarija i modela  koji će osigurati nesmetan početak sezone.

Novi povjerenik za delegiranje i imenovanje sudaca je Srđan Dožai, dok će kontrolor suđenja biti Saša Maričić.

Više na: aba-liga.com