Na temelju čl. 56.2 Propozicija natjecanja NLB lige ABA (poseban postupak), Direktor lige dana 27. travnja 2010. godine, odlučujući o Žalbi KK “Cibona” iz Zagreba, donosi slijedeću

ODLUKU

Žalba se odbija.

Obrazloženje

KK “Cibona” je dana 25. travnja 2010. godine, podnijela delegatu utakmice finala NLB lige ABA koja je istoga dana odigrana u Zagrebu između KK “Cibona” iz Zagreba i KK “Partizan” iz Beograda, po službenom predstavniku kluba, žalbu u žalbenom roku od 20 minuta nakon završetka utakmice.

U navedenoj žalbi službeni predstavnik kluba navodi da je kraj utakmice neregularan, i to iz razloga što je nakon postignutog koša igrača KK “Cibona”, Bogdanovića, na semaforu ostalo 0,6 sekundi do isteka vremena utakmice, te da nastavno na navedeno, u tome roku nije moguće uputiti u preostalom vremenu
šut sa zemlje već samo iz skoka, te da slijedom navedenih razloga po mišljenju žalitelja, konačni rezultat utakmice neregularan.

Nadalje žalitelj navodi da je u trenutku postizanja koša igrača KK “Partizan”, na terenu bilo više osoba koji nisu bili igrači ekipa koji su u tome trenutku bili igrači na terenu.

Žalba nije osnovana.

Odlučujući o predmetnoj žalbi, a u skladu sa člankom 56.3 Propozicija natjecanja NLB lige ABA (poseban postupak), Direktor lige je u odnosu na žalbeni razlog postignuća koša izvan vremena utakmice, pribavio mišljenje sudaca i delagata utakmice (prvi sudac: Sašo Pukl, sudac: Matej Boltauzer, sudac: Damir Javor, delegat: Yalcin Buluc).

Iz pribavljenog mišljenja proizlazi slijedeće.

Suci utakmice navode da je zadnji koš igrača KK “Partizan, Kecmana, postignut regularno jer je lopta napustila ruke igrača prije isteka vremena. U vezi navedene odluke konzultirala su se sva trojica sudaca, te su svi bili istovjetnog mišljenja.

Delegat utakmice u svom mišljenju navodi također da je posljednji šut igrača upućen prema košu u vremenu utakmice, te da je u tome istovjetnog mišljenja kao i suci utakmice.

Na temelju FIBA Službenih pravila košarkaške igre, čl. 46.9, 46.11, 46.12 u isključivoj je nadležnosti sudaca utakmice i delegata utakmice, odlučivati o vremenskom tijeku utakmice, uključujući i donošenje odluke o kraju utakmice.

Također, suci utakmice su u isključivoj nadležnosti voditi brigu po tome koji igrači se u trenutku igre mogu nalaziti na parketu.

Kako o navedenom suci nisu izvijestili o postojanju nikakovih nepravinosti, to je temeljem njihova mišljenja i mišljenja delegata utakmice, direktor lige donio odluku o odbijanju žalbe KK “Cibona”.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke nema prava na žalbu, te je ista konačna danom donošenja.

Datum: 27.04.2010.
Josip Bilić