KOŠARKAŠKI KLUB CIBONA

Zagreb, Savska 30

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

R. br.

Adresa

Oznaka poslovnog prostora

Površina

m2

Namjena

Početna mjesečna zakupnina

1. Savska 30 Lokal br. 14

48,87

Sve djelatnosti osim ugostiteljstva i prerađivačke industrije

4.366,05

2. Savska 30 Lokal br. 25a

38,89

3.474,43

3. Savska 30 Lokal br. 25b

27,53

2.459,53

4. Savska 30 Lokal br. 27

36,34

3.246,62

5. Savska 30 Lokal br. 28

41,78

3.732,63

6. Savska 30 Lokal br. 32

53,92

4.611,73

7 Tuškanac 1a I. kat

202,00

Posredničke usluge, agencije, uredske djelatnosti

9.240,42

1.   Dokumentacija za javni natječaj podiže se u poslovnim prostorijama Kluba, Zagreb, Savska cesta 30, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati.

2.   Ponuda na natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici

na adresu:      KOŠARKAŠKI KLUB CIBONA, 10000 Zagreb, Savska cesta 30

s naznakom:  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Ne otvarati – prijava za poslovni prostor pod rednim brojem _________

Dostavlja se preporučenom pošiljkom ili predajom u poslovne prostorije Kluba u Zagreb, Savska cesta 30.

3.   Rok za dostavu ponuda je 30. 6. 2011. do 11:00 sati

4.   Ponude se otvaraju  javno dana 30. 06. 2011. u 11:00 sati u poslovnim prostorijama Kluba u Zagrebu, Savska cesta 30.

5.   Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

6.   Košarkaški klub Cibona zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu za pojedini poslovni prostor.

7.   Sve ostale informacije o javnom natječaju, poslovnim prostorima, dokumentima i dokazima koji se moraju priložiti u ponudi, osnovni uvjeti ugovora o zakupu te način i vrijeme pregleda poslovnih prostora navedeni su u Dokumentaciji za natječaj.