CIBONA – KOŠARKAŠKI KLUB, ZAGREB Savska cesta 30, Tel. 48-43-016, mail: club@cibona.com

Zagreb, 18. studeni 2010.g.

GRADSKA UPRAVA GRADA ZAGREB, Milan Bandić, gradonačelnik

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA, Boris Šprem, predsjednik

Poštovana gospodo,

Košarkaški klub Cibona, hrvatski nacionalni športski brend europskih i svjetskih razmjera, već treću godinu nalazi se u osobito teškoj materijalnoj i funkcionalnoj krizi. Trenutno u stanju potpunog kolapsa i mogućeg gašenja. Svi pokušaji da se iz ovoga izađe vlastitim snagama, ostali su nažalost bezuspješni. Takmičenja u kojima klub sudjeluje (Euroliga – kontinuirano kao jedini u Europi 20 godina, Regionalna NLB – liga, Državno prvenstvo i Kup Hrvatske), toliko su materijalno-financijski zahtjevna da ih bez šire podrške nismo više u stanju slijediti.

Revizijsko izvješće, koje je završeno u svibnju mjesecu ove godine, dalo je relativno cjelovit uvid u poslovanje kluba, utvrdilo stvarno stanje potraživanja i obveza te ukazalo na propuste u gospodarenju i neke druge radnje koje se treba dodatno analizirati i(li) sankcionirati, što smo zatražili od nadležnih državnih tijela.

Gubici utvrđeni ovim Revizijskim izvješćem iznose 54.000.000 kuna, u međuvremenu sigurno uvećani za još desetak milijuna novih troškova za mjesečne plaće i hladni pogon. U tome svemu najveća je stavka bankovni kredit od oko 25.000.000 kuna s kamatama. Dugovanje, dakle, nije napravljeno u ovome trenutku (ova Uprava ili sadašnje rukovodstvo), nego je posljedica prethodnog desetgodišnjeg rada, kada su kontinuirano rasli rashodi nad prihodima u odnosu na športske ambicije kluba u zemlji i inozemstvu.

Većina troškova, koji sudjeluju u tome, vezana je, međutim, uz cijenu seniorske momčadi, budući je takmičenje u Euroligi vrlo skupo, iako se Cibona po tome nalazi pri samom dnu godišnjih budžeta većine drugih europskih klubova svojega ranga. Dapače, za ovu sezonu cijena momčadi, koja je, uzgred rečeno, najmlađa i najperspektivnija u svim ligama gdje se takmičimo, složena je na poček za oko pedeset posto manji iznos u odnosu na prethodnu sezonu.

Razdoblje recesije i ekonomske krize odrazilo se i na stalni odljev sponzora što je dodatno otežalo financijsko stanje kluba. Jednako tako transferi igrača iz vlastitog pogona nisu znatnije pridonosili ukupnom budžetu kluba. Poslovanje kluba u posljednjih desetak godina svakako je moglo biti daleko racionalnije i transparentnije, što se jasno vidi iz revizijskog izvješća. Cibona posjeduje, kao rijetko koji klub u Hrvatskoj, trideset vlastitih poslovnih prostora od čijeg iznajmljivanja prihoduje stanovita sredstva, ali to nije dovoljno, sa svim drugim sredstvima, za redovito funkcioniranje kluba. Čak su neke najamnine zbog različitih razloga godinama nenaplative.

Grad Zagreb je kroz cijelo ovo vrijeme bio stalni i najbolji sponzor kluba. Međutim, jednako tako mora se naglasiti da je i KK Cibona svojim športskim rezultatima u različitim natjecanjima, a prema kriterijima Zagrebačkog športskog saveza, zasluživala ovakvu, čak i veću, materijalnu potporu grada. Cibona je svakako kroz dugi niz godina dostojno predstavljala grad Zagreb u zemlji, Europi i svijetu.

KK Cibona treba žurnu sanaciju. Klub više ne može funkcionirati u stalnoj financijskoj blokadi računa. Držimo da to jedino može učiniti matični Grad (Skupština i Poglavarstvo), kroz kvalitetan Sanacijski program. Pritom napominjemo da sanaciju sigurno može olakšati činjenica da je klub nepobitni vlasnik nekretnina u visini većoj od stvorenog duga. Osim toga, olakotna je okolnost da sve ovo dugovanje nema jednokratnu dospjelost naplate te da bi u ovom trenutku bilo dostatno deset milijuna kuna za aktualno funkcioniranje i nastavak natjecanja.

Upravni odbor kluba vidi izlaz iz ove teške financijske situacije u smanjenju troškova seniorske momčadi; racionalizaciji poslovanja kluba kroz njegovo restrukturiranje; boljem korištenju nekretnina; revidiranju postojećih ugovora o najmu; urednije naplate iznajmljenih poslovnih prostora; pronalaženje glavnog i drugih manjih sponzora, kao i unapređenju suradnje s gradom Zagrebom.

Osobito želimo istaknuti da se ovi problemi Kluba nikako ne mogu riješiti stečajem zbog činjenice da će time biti izgubljeno pravo aktualnog natjecanja u Euroligi, što će za klub i hrvatsku košarku značiti športsku blamažu.

Dodatno je funkcioniranje kluba otežala nedavna tužba grada Zagreba kojom se KK Ciboni osporava vlasništvo i uknjižba na njezinim nekretninama. Suprotno tome, a ne prejudicirajući odluku suda, temeljem raspoložive dokumentacije i saznanja o radnjama kod provedbe uknjižbe, držimo da je sve učinjeno u skladu sa zakonom. Međutim, ovom tužbom trenutno je klubu onemogućeno višemjesečno nastojanje da samostalno nađe rješenja sa financijskim institucijama kao strateškim partnerima, koji bi u suradnji s gradom, pomogli sanaciji, što je već bilo dovedeno (javno i transparentno), do završne faze pregovaranja.

Stanje u kojem se Klub trenutno nalazi, te nažalost i različita interesna otežavanja našeg športskog funkcioniranja, kao glavnog cilja postojanja, svakodnevno ozbiljno prijete našem gašenju.

Na sjednici Upravnog odbora kluba, održanoj 11. studenog 2010. jednoglasno je ocijenjeno i zaključeno da sve, pa i naše nekretnine, moraju biti u funkciji rješavanja nastalih problema u financiranju i športskom funkcioniranju. Kao moguće rješenje predlažemo da Skupština grada i Poglavarstvo grada Zagreba predlože mjere sanacije kluba.

KK Cibona je spremna onome tko pruži čvrsta pravna jamstva sanacije kluba i njegova izlaska iz ove krize, te obveze osiguranja kontinuiteta njegove sportske djelatnosti, prepustiti vlasništvo nad nekretninama. Jednako tako u partnerskom odnosu s gradom Zagrebom spremni smo organizirati izvanrednu Skupštinu kluba na kojoj bi se utvrdili novi organi upravljanja i profesionalno funkcioniranje djelatnog pogona.

Predsjednik KK Cibona Zagreb
Prof. dr. sc. Vlatko Previšić

Na znanje:
Institucijama i pojedincima
Medijima