Cibona VIP uložit će žalbu na odluku Disciplinskog suca Eurolige g. Meirima, po kojoj bi se utakmica s Ulkerom morala ponovno odigrati. Nakon sastanka Upravnog odbora i dodatnih konzultacija odlučeno je da se žalba ulaze na temelju činjenice da se pravila moraju poštovati, a zapisnik je kao jedini službeni dokument potpisan od strane sudaca. Uvažava se cijenjeno mišljenje g. Meirima koji je donio odluku na temelju presedana iz utakmice AEK – Tau Ceramica koja se ponovila nakon pregledane TV snimke. Samo zbog solidarnosti među klubovima i partnerskog odnosa, utakmica se eventualno može nastaviti od trenutka kada je pogreška počinjena, dakle od 5. minute treće četvrtine kod rezultata 48:36 za Cibonu VIP. Ukoliko bi do takvog nastavka došlo, jedini mogući termini za odigravanje za Cibonu VIP bi bili 28. ili 29. prosinca. Treća opcija za Cibonu VIP nije prihvatljiva.