Nakon stroge odluke HKS-a kojom je trener Cibone VIP Aco Petrović suspendiran na dva mjeseca, sastala se Uprava kluba i donijela slijedeće zaključke:

Konzultacijom dijela članova Uprave koji su bili dostupni, zaključeno je da će na klupi, na utakmici u Splitu u subotu 31. svibnja, sjediti Tomislav Mijatović, Davor Vučković, te Mihovil Nakić kao službeni predstavnik kluba. Trener Aleksandar Petrović putuje s ekipom i bit će u gledalištu tijekom utakmice.
Klub neće uložiti žalbu na odluku o zabrani obnašanja trenerske dužnosti za trenera Petrovića, jer ne vjeruje da bi to imalo bilo kakvog učinka, a vodeći se praksom dosadašnjeg ponašanja struktura Saveza.
KK Cibona VIP uputit će dopis i upozoriti HKS na događanja u proteklom razdoblju (ne samo na ovoj utakmici) za koje misli da ih Savez ubuduće mora rješavati na drugi način, isključivo radi unapređenja i zaoštravanja odnosa u našoj košarci.
U vezi Aleksandra Petrovića, savez mora znati da je to trener Cibone VIP i da će ga klub maksimalno zaštititi od daljnjih nasrtaja, bez obzira s koje strane dolazili.

KK Cibona VIP