Nakon isključenja nakon dosuđene dvije tehničke pogreške u desetak sekundi, danas je donešena odluka iz Ureda za natjecanje Ožujsko Lige koja udaljava Acu s trenerske klupe u slijedeća dva mjeseca. Odluku povjerenik natjecanja, gosp. Josipa Bilića prenosimo u cijelosti.

\”Broj: 627/03
Zagreb, 28. svibnja 2003.

Na temelju članka 20. Pravilnika o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza i članka 36. Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza, a u vezi članka 75. Propozicija natjecanja Državnog prvenstva Hrvatske za klubove A-1 muške \”Ožujsko\” lige, Povjerenik natjecanja dana 28. svibnja 2003. donosi

ODLUKU

Okrivljeni Aleksandar Petrović, trener Košarkaškog kluba \”Cibona VIP\” iz Zagreba, Savska 30

kriv je

što dana 27. svibnja 2003. na košarkaškoj utakmici poluzavršnice doigravanja Državnog prvenstva klubova A-1 muške \”Ožujsko\” lige, odigranoj u dvorani \”D. Petrovića\” u Zagrebu, nije napustio prostor igrališta i ostao u svlačionici ili napustio objekt, nakon što je isključen zbog dvije tehničke pogreške, čime je počinio prekršaj označen i kažnjiv po članku 72. Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza, radi čega mu se

izriče

kazna zabrane obnašanja trenerske dužnosti od dva mjeseca na službenim utakmicama, a kazna teče od dana suspenzije 28.05.2003.

Obrazloženje

Protiv okrivljenog podnijeta je prijava na propisanom obrascu, a prikupljena su i očitovanja službenih osoba utakmice, te očitovanje samog okrivljenog.

Povjerenik natjecanja razmotrivši sva izvješća i očitovanja, te na temelju osobnog zapažanja jer je utakmici nazočio, nedvojbeno je utvrdio da okrivljeni nakon isključenja nije napustio prostor igrališta, niti je otišao u svlačionicu ili napustio objekt (dvoranu) kako to propisuju Pravila košarkaške igre, nego je ostao uz igralište i neovlašteno sudjelovao u vođenju momčadi prilazeći klupi sa stražnje strane.

U svom očitovanju okrivljeni navodi da je u dvorani ostao radi promatranja utakmice, jer je to smatrao ljudskim, te da je imao lagani verbalni okršaj sa sucima utakmice.

Iz svega navedenog proizlazi neosporno da je okrivljeni počinio prekršaj iz članka 72. Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza.

Pri izricanju kazne zabrane obnašanja trenerske dužnosti uzeta je u obzir olakotna okolnost da okrivljeni nije dosada kažnjavan u stegovnom postupku, a kao otegotna okolnost uzeta je u obzir okrivljenikova odlučnost i bezobzirnost pri izvršenju prekršaja, jer i pored nekoliko upozorenja prvog suca utakmice nije želio napustiti prostor oko igrališta odnosno unutrašnjeg dijela dvorane.

S obzirom na izloženo riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 48 sati od prijema, a podnosi se Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza uz plaćanje pristojbe od 5.000,00 kn na žiro-račun broj
2360000-1101220816.

Žalba izjavljena protiv ove odluke ne utječe na tijek suspeznije do pravomoćnosti odluke.

Povjerenik natjecanja
Josip Bilić