Nakon što je Sportska inspekcija proteklog tjedna posjetila prostorije kluba i provela nadzor nad poslovanjem KK Cibona, danas je objavljen pozitivan službeni izvještaj nadzora.

“Provedenim inspekcijskim nadzorom, …utvrđeno je kako ne postoje zakonske osnove za izdavanje upravne mjere zabrane obavljanja poslova direktora Kluba i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba…, te nisu utvrđene druge nepravilnosti iz djelokruga rada sportske inspekcije, a vezano za predmet nadzora.”, stoji u zaključku izvještaja i konačnom rješenju obavljenog nadzora Glavne sportske inspektorice i Višeg sportskog inspektora.

Podsjetimo, Sportska inspekcija pokrenula je nadzor rada KK Cibona nastavno na anonimnu prijavu zbog sumnje na nepravilnosti u radu Kluba.

#HejaHejaCibosi