Potaknuti netočnim činjenicama i neistinama objavljenim na online portalu Index.hr prenosimo službenu reakciju kluba.

U tekstu pod naslovom: „Index doznaje zašto direktor Cibone mora letjeti iz sporta i što o svemu misli Grad” https://www.index.hr/sport/clanak/ekskluzivno-direktor-cibone-mora-otici-jer-je-osudjen-prema-zakonu-o-sportu/2304139.aspx (17.09.2021.) iznesene su netočne činjenice u odnosu na prekršajnu kažnjavanost KK Cibona i direktora kluba, kao i u odnosu na pravne posljedice presude prekršajnog suda prema direktoru KK Cibona.

Presudom Prekršajnog suda u Zagrebu od dana 26. srpnja 2018. godine Košarkaški klub Cibona i direktor kluba Domagoj Čavlović su oslobođeni od kazne temeljem odredbi članka 38. st. 2. t. 2. Prekršajnog zakona, kojima je uređen institut oslobođenja od kazne.

U obrazloženju presude Sud je dao razloge za takvu odluku, navodeći da je „vidljivo da su okrivljenici ispunili obje propisane obveze zbog čijeg je neispunjenja pokrenut prekršajni postupak, odnosno da je Milijan Nikolić ishodio potrebno rješenje nadležne agencije…,a i vidljivo je da je financijsko izvješće objavljeno na mrežnim stranicama Kluba još 30. ožujka 2017. godine, dakle 10 mjeseci prije pokretanja postupka, pa bi kažnjavanje okrivljenika bilo nepotrebno i nesvrsishodno, tim više što nije nastala nikakova šteta niti je bilo posljedica prekršaja, a okrivljenici u zadnje tri godine nisu pravomoćno kažnjavani ni za jedan prekršaj u oblasti poslovanja ni Zakona o sportu.“

Naime, odredbom članka 13. stavak 4. Zakona o sportu je jasno propisano da osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu ili na sportskim natjecanjima prema odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima, ne može voditi i organizirati sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe. Predmetna odredba je jezično jasna i dovoljno određena te ne podliježe različitim tumačenjima, osim gramatičkom tumačenju. KK Cibona niti direktor kluba predmetnom odlukom nisu pravomoćno kažnjeni, a što proizlazi iz izreke same presude. Slijedom navedenog Klub je zatražio da se sukladno Zakonu o  medijima objavi ispravak netočnih informacija na spomenutom portal.