Slaven Rimac ovaj tjedan odgovara na pitanja navijača na stranicama Euroelague.net. Na ovoj adresi možete pročitati cijelu vijest a pitanja možete poslati na adresu fanmail@euroleague.net.
Pošaljite pitanja, a odgovore ćete moći pročitati na našim stranicama i na stranicama Eurolige.